شما اینجا هستید: تهران | تهران | زندان قصر

زندان قصر

 • زندان-قصر_1
 • زندان-قصر_2
 • زندان-قصر_3
 • زندان-قصر_4
 • زندان-قصر_5
 • زندان-قصر_6
 • زندان-قصر_7
 • زندان-قصر_8
 • زندان-قصر_9
 • زندان-قصر_10
 • زندان-قصر_11
 • زندان-قصر_12
 • زندان-قصر_13

درباره زندان قصر

مجموعه قصر كه پيش از اين 24 هكتار بود،‌ مجموعه‌ ی زيبايي بود كه در راسش كاخ فتحعلي شاه قاجار خودنمايي می کرد اما با آغاز سلطنت ناصري، شاه میلش به کاخ نمی کشد و ترجیح می دهد اداره امور رعیت را در كاخ گلستان عهده دار شود.لازم به ذکر است که مجموعه ی دل انگیز و زیبای قصر به مذاق شاهان دیگر نیز خوش نیامده، چونانکه وقتی رضای میر پنچ در اوان سلطنتش تصميم به تاسیس زنداني در تهران می گیرد، این مجموعه ی زیبای زبان بسته را نشانه می گیرد. و به‌ همین خاطر ماركوف، معمار مشهور روس را به ايران می خواند تا طراحي زندان قصر را انجام دهد.
پس از گذشت زمانی کوتاه، مارکوف بساط زیبایی قصر را به خاک می سپارد تا زندان ماركوف بنا شود؛ زندانی با 192 اتاق و گنجايش 700 محکوم.
زندان قصر سرشار از قصه است... مثل قصه ی اولین مدیرش که خود نیز اولين قرباني اش می شود؛ تيمسار درگاهي، رئيس وقت شهرباني كه به جرم دعوت رضاخان به يكي از ۱۹۲ سلول عمومي و انفرادي در جريان افتتاح زندان، خشم رضای سردارسپه را درآورده و به حبس محكوم می شود.
این قصر هولناک نیز از آن پس قتلگاه مردان و زنان سرشناسی می شود؛ از نامداراني چون عبدالحسين تيمورتاش، نصرت‌الدوله و سردار اسعد و نظر علی خان گرفته تا عشایر ترکمن و بلوچ و عشایر لر که قرآن جلد قرمز را رضا خود به خط خود ش پشت نویس کرد به بهانه ی صلح اما در همان لحظه ی نخست ورودشان به زندان قصر همه را به دار کشید ...
پس از شکست هیتلر در شهریور 20 که متفقین رضا شاه را مجبور کردند به استعفا نامه و بعد تبعیدی ناخواسته به موریس ، پرده از رخ جنایتهای زندان قصر برداشته شد و ...

  تلفن زندان قصر : 88423400 -88445806 - 88443311

  وب سایت زندان قصر : -

  آدرس زندان قصر : تهران، خیابان شریعتی، خیابان پلیس، باغ موزه زندان قصر


نمایش نقشه - زندان قصر


مراکز نزدیک زندان قصر

جاذبه های اطراف زندان قصر


پشتیبانی