شما اینجا هستید: تهران | تهران | بازار بزرگ تهران

بازار بزرگ تهران

درباره بازار بزرگ تهران

بازار بزرگ تهران يادگار دوران ناصرالدين شاه قاجار است که در ميانه سلطنت پنجاه ساله خود يک شهرساز فرانسوی را مامور کرد که نقشه ای از "دارالخلافه ناصری" تهيه کند. به ظاهر، گرمای تابستان های تهران بود که ساخت بازاری مسقف را ايجاب کرد و سرمايه داران و اشراف هم با وقف تيمچه ها و بازارچه ها بر آن افزودند، ناصرالدين شاه هم عمارتی بزرگ به سبک "اپراخانه های فرنگ" برای تعزيه و برگزاری مراسم رسمی در نزديکی آن ساخت (تکيه دولت) و بزرگ ترين مسجد را در جوار بازار به پا نمود (مسجد امام خمینی) تا در نزديکی کاخ های سلطنتی، شهری شکل گيرد. جهانگردان و ديپلمات های خارجی مقيم تهران، از اواخر قرن نوزدهم، بازار مسقف اين شهر را به عنوان ديدنی ترين نقطه پايتخت ايران توصيف کرده اند، بازاری که تجارت تمامی توليدات داخلی و کالاهای وارداتی کشور بدان ختم می شدند و صنايع کوچک در آن شکل می گرفتند.

  تلفن بازار بزرگ تهران : -

  وب سایت بازار بزرگ تهران : -

  آدرس بازار بزرگ تهران : تهران، میدان پانزده خرداد، بازار بزرگ تهران

  زمان بازدید بازار بزرگ تهران :
  • شنبه 9:00 AM تا 7:00 PM
  • 1 شنبه 9:00 AM تا 7:00 PM
  • 2 شنبه 9:00 AM تا 7:00 PM
  • شنبه3 9:00 AM تا 7:00 PM
  • 4 شنبه 9:00 AM تا 7:00 PM
  • 5 شنبه 9:00 AM تا 1:00 PM

مسیر دسترسی به بازار بزرگ تهران

با مترو خود را به ایستگاه 15 خرداد رسانده و از آنجا به سمت شرق بروید.


نمایش نقشه - بازار بزرگ تهران

برای رفتن به بازار بزرگ تهران یادم باشه:

  • بازار تهران در ایام سوگواری تعطیل می باشد.


مراکز نزدیک بازار بزرگ تهران

جاذبه های اطراف بازار بزرگ تهران

اقامت گاه های اطراف بازار بزرگ تهران

رستوران های اطراف بازار بزرگ تهران

مراکز خرید اطراف بازار بزرگ تهران


پشتیبانی