شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | پل مارنان

پل مارنان

 • پل-مارنان_1
 • پل-مارنان_2
 • پل-مارنان_3
 • پل-مارنان_4
 • پل-مارنان_5
 • پل-مارنان_6
 • پل-مارنان_7
 • پل-مارنان_8
 • پل-مارنان_9
 • پل-مارنان_10
 • پل-مارنان_11

درباره پل مارنان

اين پل در اصل ماربين نام داشته كه اسم تصحيف مهربين از فرهنگ اوستايى است. چون قرن ها قبل از ظهور زردشت، معبد مهرپرستان بر فراز كوهچه ى آتشگاه از تمام روستاهاى اطراف آن مشاهده مى شده، اين بخش هم مهربين نام گرفت كه با تصحيف اين نام در زبان پهلوى ساسانى به ماربین، تا کنون بدون تغییر مانده است.
و اما درباره ى قدمت ساختمان اين پل باید گفت كه از زمانهاى بسيار دور همچنان كه پل جى يا پل شهرستان واسطه ى اتصالى شمالى ترين ساحل زاينده رود به جنوبى ترين ساحل مقابل آن بوده پل مارنان نيز واسطه ى اتصال دو ساحل شمالى و جنوبى رودخانه در غربى ترين قسمت شهر اصفهان بوده است.

  تلفن پل مارنان :

  وب سایت پل مارنان : -

  آدرس پل مارنان : اصفهان، پل مارنان

  زمان بازدید پل مارنان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل مارنان


مراکز نزدیک پل مارنان

جاذبه های اطراف پل مارنان

اقامت گاه های اطراف پل مارنان

رستوران های اطراف پل مارنان

مراکز خرید اطراف پل مارنان


پشتیبانی