شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | عمارت عالي قاپو

عمارت عالي قاپو

 • عمارت-عالي-قاپو_1
 • عمارت-عالي-قاپو_2
 • عمارت-عالي-قاپو_3
 • عمارت-عالي-قاپو_4
 • عمارت-عالي-قاپو_5
 • عمارت-عالي-قاپو_6
 • عمارت-عالي-قاپو_7
 • عمارت-عالي-قاپو_8
 • عمارت-عالي-قاپو_9
 • عمارت-عالي-قاپو_10
 • عمارت-عالي-قاپو_11
 • عمارت-عالي-قاپو_12
 • عمارت-عالي-قاپو_13
 • عمارت-عالي-قاپو_14
 • عمارت-عالي-قاپو_15
 • عمارت-عالي-قاپو_16
 • عمارت-عالي-قاپو_17
 • عمارت-عالي-قاپو_18
 • عمارت-عالي-قاپو_19
 • عمارت-عالي-قاپو_20
 • عمارت-عالي-قاپو_21
 • عمارت-عالي-قاپو_22
 • عمارت-عالي-قاپو_23
 • عمارت-عالي-قاپو_24
 • عمارت-عالي-قاپو_25
 • عمارت-عالي-قاپو_26
 • عمارت-عالي-قاپو_27

درباره عمارت عالي قاپو

این عمارت باشکوه که اکنون قسمت هایی از آن باقی مانده در عهد صفویه دولتخانه ای مجلل بوده که عمرا و سفرای بسیاری را به خود دیده است.تزئینات این عمارت پنج طبقه اما با وجود لطمات و ویرانی های جبران ناپذیر، همچنان یکی از شاهکارهای صفوی بشمار می رود.
در طبقه آخر گچبری هایی بصورت جام و طراحی در دیوارها تعبیه شده که انعکاسات حاصل از سازها و نغمه ها را بصورت طبیعی تقویت می کرده است.
تراس طبقه انتهایی این عمارت بهترین مکان برای دیدن میدان نقش جهان است جایی که زمانی شاهان صفوی و میهمانانشان نظاره گر بازی چوگان، چراغانی، آتش بازی و نمایش های میدانی بوده اند.

  تلفن عمارت عالي قاپو : 32222173 31 98 +

  وب سایت عمارت عالي قاپو : -

  آدرس عمارت عالي قاپو : اصفهان، میدان نقش جهان، عمارت عالی قاپو

  زمان بازدید عمارت عالي قاپو :
 • شنبه 9:00 AM تا 8:00 PM
 • 1 شنبه 9:00 AM تا 8:00 PM
 • 2 شنبه 9:00 AM تا 8:00 PM
 • شنبه3 9:00 AM تا 8:00 PM
 • 4 شنبه 9:00 AM تا 8:00 PM
 • 5 شنبه 9:00 AM تا 8:00 PM
 • جمعه 9:00 AM تا 8:00 PM

مسیر دسترسی به عمارت عالي قاپو

با تاکسی یا ماشین شخصی می توانید خود را از خیابان استانداری یا حکیم به میدان نقش جهان برسانید. همچنین نزدیکترین ایستگاه مترو به میدان نقش جهان ایستگاه مترو امام حسین و نزدیکترین ایستگاه اتوبوس ایستگاه اتوبوس شهرداری می باشد.


نمایش نقشه - عمارت عالي قاپو

برای رفتن به عمارت عالي قاپو یادم باشه:

 • پذیرش بازدیدکنندگان تا ساعت 15:30 می باشد.


مراکز نزدیک عمارت عالي قاپو

جاذبه های اطراف عمارت عالي قاپو

اقامت گاه های اطراف عمارت عالي قاپو

رستوران های اطراف عمارت عالي قاپو

مراکز خرید اطراف عمارت عالي قاپو


پشتیبانی