آرامگاه صائب تبریزی

 • آرامگاه-صائب-تبریزی_1
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_2
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_3
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_4
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_5
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_6
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_7
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_8
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_9
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_10
 • آرامگاه-صائب-تبریزی_11

درباره آرامگاه صائب تبریزی

شاید کمتر کسی باشد که نام این شاعر بلند آوازه ایرانی را نشنیده باشد، شاعری که سبک هندی را در شصد تا صد و بیست هزار بیت به کمال رساند و نامش را بعنوان شاعر تک بیتی ها در تاریخ به ثبت رساند. از آنجاییکه این شاعر در دوران خود، شاعری بسیار محبوب بود آرامگاهی باصفا با درختان سرسبز و حوضی زیبا برایش ساختند تا دوستدارنش پس از مرگش نیز از همجواری اش لذت برند.
سنگ مزار صائب قطعه سنگ مرمر يکپارچهٔ يزدى است که سنگ مزار قديمى را در وسط آن جاسازى کرده‌اند. سنگ اصلى مزار که به دو نيم شده است، داراى کتيبه‌اى شامل يک مطلع و يک غزل از صائب به خط محمد صالح، خويش‌نويس مشهور دورهٔ صفوى است.

  تلفن آرامگاه صائب تبریزی :

  وب سایت آرامگاه صائب تبریزی : -

  آدرس آرامگاه صائب تبریزی : اصفهان، محله لنبان، خیابان صائب


نمایش نقشه - آرامگاه صائب تبریزی


مراکز نزدیک آرامگاه صائب تبریزی

جاذبه های اطراف آرامگاه صائب تبریزی

اقامت گاه های اطراف آرامگاه صائب تبریزی

رستوران های اطراف آرامگاه صائب تبریزی

مراکز خرید اطراف آرامگاه صائب تبریزی


پشتیبانی