شما اینجا هستید: آذربایجان شرقی | تبریز | قلعه بابک

قلعه بابک

  • قلعه-بابک_1
  • قلعه-بابک_2
  • قلعه-بابک_3
  • قلعه-بابک_4
  • قلعه-بابک_5
  • قلعه-بابک_6
  • قلعه-بابک_7
  • قلعه-بابک_8

درباره قلعه بابک

بابک خرم دين را شاید بسیاری از شما بشناسید، او که در سر سوداي عظمت دوباره ايران را داشت و 22 سال در برابر تجاوز اعراب به خاک ميهن، مردانه مقاومت و ايستادگي کرد و در نهايت با خدعه و نيرنگ از پا در آمد. قلعه بابک اما قدمتی بیش از این ها دارد، احتمالاً زمانی که ساسانیان بر سریر قدرت بودند. از آنجا كه‌ اين‌ مجموعه‌ در قرن‌ سوم‌ يكي‌ از پايگاه هاي‌ مهم ‌و محكم‌ بابك‌ خرم‌ دين‌ در مصاف‌ با اعراب‌ و لشگريان‌ خلفاي‌ عباسي‌ بود‌، تعميرات‌ اساسي‌ در آن‌ انجام‌ گرفت‌ و قسمت هايي‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شد بطوریکه در كاوش هايي‌ كه‌ در چهار اتاق‌ قصر اين‌ قلعه‌ به‌ عمل‌ آمد چندين‌ تنور و سفالينه‌هاي ‌متعددي‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ سوم‌ هجري‌ و سفال هايي‌ مربوط‌ به‌ اواخر قرن‌ هفتم‌ هجري‌ و سكه‌ هايي‌ از دوران‌ اتابكان‌ كشف‌گرديد‌.دژ بابک خرمدين، دژي است دو تا سه طبقه، بر فراز قله کوهستاني با حدود 2700 متر بلندتر از سطح دريا. اطراف اين قلعه را از هر طرف دره‌هاي عميقي با 400 تا 600 متر عمق فرا گرفته و تنها از يک سو راهي باريک و صعب العبور جهت دسترسي به اين قلعه وجود دارد.مسافت راه كليبر به قلعه با اينكه از 3 كيلومتر تجاوز نمي كند ولي بسيار دشوار است و به هنگام عبور بايد گردنه ها و گذرهاي خطرناكي را پشت سر گذاشت. قبل از رسيدن به دروازه قلعه و ورود به بناي مستحكم دژ بايد از معبري عبور كرد كه به صورت دالاني است و از سنگ هاي منظم طبيعي شکل گرفته و تنها گنجايش عبور 1 نفر را دارد و دو نفر به سختي مي توانند از آن بگذرند.

  تلفن قلعه بابک :

  وب سایت قلعه بابک : -

  آدرس قلعه بابک : 50 کیلومتری شمال اهر، 16 کیلومتری جنوب غربی کلیبر


نمایش نقشه - قلعه بابک


مراکز نزدیک قلعه بابک

جاذبه های اطراف قلعه بابک


پشتیبانی