شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | هتل عباسی

هتل عباسی

 • هتل-عباسی_1
 • هتل-عباسی_2
 • هتل-عباسی_3
 • هتل-عباسی_4
 • هتل-عباسی_5
 • هتل-عباسی_6
 • هتل-عباسی_7
 • هتل-عباسی_8
 • هتل-عباسی_9
 • هتل-عباسی_10
 • هتل-عباسی_11
 • هتل-عباسی_12
 • هتل-عباسی_13
 • هتل-عباسی_14
 • هتل-عباسی_15
 • هتل-عباسی_16
 • هتل-عباسی_17
 • هتل-عباسی_18
 • هتل-عباسی_19
 • هتل-عباسی_20
 • هتل-عباسی_21
 • هتل-عباسی_22
 • هتل-عباسی_23
 • هتل-عباسی_24
 • هتل-عباسی_25
 • هتل-عباسی_26
 • هتل-عباسی_27
 • هتل-عباسی_28
 • هتل-عباسی_29
 • هتل-عباسی_30
 • هتل-عباسی_31
 • هتل-عباسی_32
 • هتل-عباسی_33
 • هتل-عباسی_34
 • هتل-عباسی_35
 • هتل-عباسی_36
 • هتل-عباسی_37
 • هتل-عباسی_38
 • هتل-عباسی_39
 • هتل-عباسی_40
 • هتل-عباسی_41
 • هتل-عباسی_42
 • هتل-عباسی_43
 • هتل-عباسی_44
 • هتل-عباسی_45
 • هتل-عباسی_46
 • هتل-عباسی_47
 • هتل-عباسی_48
 • هتل-عباسی_49
 • هتل-عباسی_50
 • هتل-عباسی_51
 • هتل-عباسی_52
 • هتل-عباسی_53
 • هتل-عباسی_54
 • هتل-عباسی_55
 • هتل-عباسی_56
 • هتل-عباسی_57
 • هتل-عباسی_58
 • هتل-عباسی_59
 • هتل-عباسی_60
 • هتل-عباسی_61
 • هتل-عباسی_62
 • هتل-عباسی_63
 • هتل-عباسی_64
 • هتل-عباسی_65
 • هتل-عباسی_66

درباره هتل عباسی

معماري شكوهمند ايران همواره چون گوهري تابان در ميان آثار معماري جهان ميدرخشــيده و از مرتـبه اي بلند برخــوردار بوده است. در اين معماری فاخر، معمـاري مكتب اصفهان در دوره هاي گوناگون طلايه دار اين راه پر شکوه بوده و نام هنر و فرهنگ ايران را در گوشه و كنار جهان بلنـد آوازه كرده است. در دوره صفـوي، شهر اصفهان از چنان عظمت و شكوهي بهرمند شد كه نصف جهانش نامـيدند. در ميان آثار معماري باز مانده از عصر صفوي مجموعـه مدرسـه و بازارچه و كاروانسـرايـي برجـاي مانـده است كه در كنـار خيـابان چـهار باغ اصفهان چون گوهري يگانه ميدرخشد. مجموعه هتل عباسی که به دستور شاه سلطان حسين صفوي ساخته و به مادرش پيشكش شد، کاروانسرای مادر شاه یا مهمانسرای عباسی نامیده می شد؛ کاروانسرایی که اکنون تنها هتل پنج ستاره اصفهان است، هتلی که شاید بی اغراق بتوان آن را زیباترین هتل سنتی دنیا نامید. اتاق هایی با تزئیناتی از گچ و نقوش اسلیمی و طلا کاری، مقرنس هایی حیرت انگیز و نقاشی هایی به غایت دل ربا. این هتل پنج ستاره با قرار گرفتن در نزدیکی مراکز دیدنی چون باغ هشت بهشت، خیابان تاریخی چهارباغ و بازار هنر و نزدیکی به مراکز خرید چهارباغ یکی از بهترین گزینه های اقامت در اصفهان می باشد. 


  تلفن هتل عباسی : 32226010-19

  وب سایت هتل عباسی : -

  آدرس هتل عباسی : اصفهان،خیابان چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه، مهمانسرای بین المللی عباسی


نمایش نقشه - هتل عباسی


مراکز نزدیک هتل عباسی

جاذبه های اطراف هتل عباسی

اقامت گاه های اطراف هتل عباسی

رستوران های اطراف هتل عباسی

مراکز خرید اطراف هتل عباسی


پشتیبانی