شما اینجا هستید: همدان | همدان | بازار سنتی همدان

بازار سنتی همدان

  • بازار-سنتی-همدان_1
  • بازار-سنتی-همدان_2
  • بازار-سنتی-همدان_3
  • بازار-سنتی-همدان_4

درباره بازار سنتی همدان

یک تیر و دو نشان مصداقی است که می توان درباره بازار همدان بکار برد. دیدار از بازار قدیمی همدان که یادگاری از دوره ی قاجار می باشد به همراه قدم زدن و خرید صنایع دستی همدان در میان راسته های قدیمی که همواره برای گردشگران جذاب می باشد.

  تلفن بازار سنتی همدان :

  وب سایت بازار سنتی همدان : -

  آدرس بازار سنتی همدان : استان همدان، همدان، میدان امام خمینی


نمایش نقشه - بازار سنتی همدان


مراکز نزدیک بازار سنتی همدان

جاذبه های اطراف بازار سنتی همدان

اقامت گاه های اطراف بازار سنتی همدان

رستوران های اطراف بازار سنتی همدان

مراکز خرید اطراف بازار سنتی همدان