مراکز خرید بهشهر

 • مراکز-خرید-بهشهر_1
 • مراکز-خرید-بهشهر_2
 • مراکز-خرید-بهشهر_3
 • مراکز-خرید-بهشهر_4
 • مراکز-خرید-بهشهر_5
 • مراکز-خرید-بهشهر_6
 • مراکز-خرید-بهشهر_7
 • مراکز-خرید-بهشهر_8
 • مراکز-خرید-بهشهر_9
 • مراکز-خرید-بهشهر_10
 • مراکز-خرید-بهشهر_11
 • مراکز-خرید-بهشهر_12
 • مراکز-خرید-بهشهر_13
 • مراکز-خرید-بهشهر_14
 • مراکز-خرید-بهشهر_15
 • مراکز-خرید-بهشهر_16
 • مراکز-خرید-بهشهر_17
 • مراکز-خرید-بهشهر_18

درباره مراکز خرید بهشهر

اگر قصد خرید در بهشهر را دارید بلوار امام خمینی بهترین گزینه شماست. ابتدای خیابان با فروشگاه های بزرگ و کوچک آغاز شده و تا انتها نیز چندین مرکز خرید و پاساژ کوچک و بزرگ به چشم می خورد. در انتهای همین خیابان نیز دریای کوچک واقع شده جایی که می توانید ساعاتی را به تفریح و خوش گذرانی بگذرانید.

  تلفن مراکز خرید بهشهر :

  وب سایت مراکز خرید بهشهر : -

  آدرس مراکز خرید بهشهر : بهشهر، بلوار امام خمینی


نمایش نقشه - مراکز خرید بهشهر


مراکز نزدیک مراکز خرید بهشهر

جاذبه های اطراف مراکز خرید بهشهر

اقامت گاه های اطراف مراکز خرید بهشهر

مراکز خرید اطراف مراکز خرید بهشهر