بازار سنتی ساری

 • بازار-سنتی-ساری_1
 • بازار-سنتی-ساری_2
 • بازار-سنتی-ساری_3
 • بازار-سنتی-ساری_4
 • بازار-سنتی-ساری_5
 • بازار-سنتی-ساری_6
 • بازار-سنتی-ساری_7
 • بازار-سنتی-ساری_8
 • بازار-سنتی-ساری_9
 • بازار-سنتی-ساری_10
 • بازار-سنتی-ساری_11
 • بازار-سنتی-ساری_12
 • بازار-سنتی-ساری_13
 • بازار-سنتی-ساری_14
 • بازار-سنتی-ساری_15
 • بازار-سنتی-ساری_16
 • بازار-سنتی-ساری_17
 • بازار-سنتی-ساری_18
 • بازار-سنتی-ساری_19
 • بازار-سنتی-ساری_20
 • بازار-سنتی-ساری_21
 • بازار-سنتی-ساری_22
 • بازار-سنتی-ساری_23
 • بازار-سنتی-ساری_24
 • بازار-سنتی-ساری_25
 • بازار-سنتی-ساری_26
 • بازار-سنتی-ساری_27
 • بازار-سنتی-ساری_28
 • بازار-سنتی-ساری_29
 • بازار-سنتی-ساری_30
 • بازار-سنتی-ساری_31
 • بازار-سنتی-ساری_32
 • بازار-سنتی-ساری_33

درباره بازار سنتی ساری

بازار سنتی ساری مکانی است که در آن می توانید اجناسی نه چندان با کیفیت اما زیبا و متنوع را بیابید. میوه، سبزی، گل، کیف و کفش، ظرف و لوازم التحریر از جمله کالاهایی است که می توانید در این بازار بیابید.

  تلفن بازار سنتی ساری :

  وب سایت بازار سنتی ساری : -

  آدرس بازار سنتی ساری : ساری، خیابان ملامجدالدین، روبروی آتش نشانی، بازار ملا مجدالدین


نمایش نقشه - بازار سنتی ساری


مراکز نزدیک بازار سنتی ساری

جاذبه های اطراف بازار سنتی ساری

مراکز خرید اطراف بازار سنتی ساری