بازار روس ها

درباره بازار روس ها

بازار بزرگ روسها در شهر رویان در نزدیکی نور مازندران واقع شده است و فعالیت خود را از سال 1370 آغاز نموده است.

  تلفن بازار روس ها :

  وب سایت بازار روس ها : -

  آدرس بازار روس ها : مازندران، رویان، بازار روس ها


نمایش نقشه - بازار روس ها


مراکز نزدیک بازار روس ها

رستوران های اطراف بازار روس ها

مراکز خرید اطراف بازار روس ها