یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام

  • res-yakh-behesht-(1)
  • res-yakh-behesht-(3)
  • res-yakh-behesht-(4)
  • res-yakh-behesht-(5)

درباره یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام

بهترین یخ در بهشت یا به قول گیلک ها "یخ بهشت" را در خُمام مزمزه کنید، یخ بهشتی که هیچگاه طعم آن را از یاد نخواهید برد. هرگاه به گیلان سفر کردید، سختی راه را به جان خریده و تا خمام بروید، با اینکه کمی برای ازدحام جمعیت معطل خواهید شد ولی طعم این یخ های بهشتی خوشمزه که از انواع میوه های فصل درست میشود انتظار را برایتان شیرین خواهد کرد.

  تلفن یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام : 4222701-0132

  وب سایت یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام : -

  آدرس یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام : گیلان، رشت، شمال شرقی رشت، خمام، یخ در بهشت خمام


نمایش نقشه - یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام


مراکز نزدیک یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام

اقامت گاه های اطراف یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام

رستوران های اطراف یخ بهشت حاج دهقانی و پسران خمام