رستوران کورش

  • 95955807_c8bze0f4npx_8sdatod-ha9nuc16akj0qcazeaujctk

درباره رستوران کورش

پیاده راه شهرداری از معدود مکان هایی در کشور است که می توانید بدون دغدغه ترافیک و ماشین در آن قدم بزنید و از فضای اطراف لذت ببرید. برای دمی استراحت و صرف وعده غذایی خوشمزه در این پیاده راه می توانید به رستوران کورش واقع در پیاده راه علم الهدی بروید.. رستوران کورش که در بین محلی ها به اسمال کورش معروف است رستورانی است با غذاهای بسیار خوشمزه ایرانی و محلی. پیشنهاد غذای ما در این رستوران به شما شیشلیک با ماست بورانی است که شبیه آن را در کمتر رستورانی خواهید یافت. نوش جان!

  تلفن رستوران کورش : 0

  وب سایت رستوران کورش : -

  آدرس رستوران کورش : گیلان، رشت، میدان شهرداری، خیابان علم الهدی


مسیر دسترسی به رستوران کورش

این رستوران در پیاده راه علم الهدی قرار داشته و از طریق سبزه میدان با کمی پیاده روی می توانید خود را به آن برسانید.


نمایش نقشه - رستوران کورش