رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی

درباره رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی

در ضلعِ غربیِ میدانِ امامِ انزلی، بنایی آجری و 5 طبقه دیده می شود که امروزه به نامِ هتل سنگ معروف است و در گذشته خانه داوودزاده نامیده می شد. در طبقه اول این اثر ثبت شده ملی رستورانی قرار دارد. اگر این هتل را برای اقامت انتخاب نکرده باشید می توانید علاوه بر میل کردن غذا در فضای زیبا و قدیمی آن قدم بزنید. شیوۀ معماریِ این بنا آن را از ساختمان های اطرافش متفاوت می کند. زیرا طراح، با کاهشِ مساحتِ طبقه های بالا نسبت به طبقۀ پایین، شکلی مطبق به وجود آورده است و این کار به گونه ای صورت گرفته که طبقۀ آخرِ این بنا تنها یک اتاق دارد و از جبهۀ شمالی و جنوبی به صورتِ پله دیده می شود و طبقۀ همکفِ آن دارای شش دکان است. پنجره های بلند و باریک با قوس هایی بر بالایشان، نمای آجریِ زیبا، که این زیبایی در زیرِ لایه ای از رنگ آمیزیِ اخیر پوشیده است، از ویژگی های زیبای معماری این بنا می باشد.

  تلفن رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی : 01344545500

  وب سایت رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی : -

  آدرس رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی : استان گیلان، بندر انزلی، میدان امام خمینی


نمایش نقشه - رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی


مراکز نزدیک رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی

جاذبه های اطراف رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی

رستوران های اطراف رستوران هتل گل سنگ بندر انزلی