رستوران سند باد

 • رستوران-سند-باد_1
 • رستوران-سند-باد_2
 • رستوران-سند-باد_3
 • رستوران-سند-باد_4
 • رستوران-سند-باد_5
 • رستوران-سند-باد_6
 • رستوران-سند-باد_7
 • رستوران-سند-باد_8
 • رستوران-سند-باد_9
 • رستوران-سند-باد_10
 • رستوران-سند-باد_11
 • رستوران-سند-باد_12

درباره رستوران سند باد

اگر به رستوران های بین راه اعتمادی ندارید و ترجیح می دهد جایی غذا میل کنید که قبلا امتحان کرده باشید سند باد برای شما گزینه مناسبی است، چرا که شعبه های متعدد آن در سراسر کشور امتحان خود را پس داده است.

  تلفن رستوران سند باد : 44734000

  وب سایت رستوران سند باد : -

  آدرس رستوران سند باد : مازندران، بین محمود آباد و نور، کیلومتر یک جاده نور


نمایش نقشه - رستوران سند باد


مراکز نزدیک رستوران سند باد

رستوران های اطراف رستوران سند باد