رستوران اکبر جوجه

  • رستوران-اکبر-جوجه_1
  • رستوران-اکبر-جوجه_2

درباره رستوران اکبر جوجه

اکبرجوجه لقب آقای علی اکبر کلبادی است که همراه با برادرانش رستوران های زنجیره ای اکبرجوجه را حدود نیم قرن پیش تاسیس کرد و در آن جوجه کباب را به شیوه ای متفاوت سرو کرد. امروز سراسر جاده مازندران تا گلستان رستوران های متعددی با نام اکبر جوجه پذیرای گرشگران و مسافران شمالی می باشند.

  تلفن رستوران اکبر جوجه :

  وب سایت رستوران اکبر جوجه : -

  آدرس رستوران اکبر جوجه : مازندران، ابتدای جاده محمود آباد به نور


نمایش نقشه - رستوران اکبر جوجه


مراکز نزدیک رستوران اکبر جوجه

جاذبه های اطراف رستوران اکبر جوجه

رستوران های اطراف رستوران اکبر جوجه