شما اینجا هستید: اصفهان | کاشان | ستاره طلایی

ستاره طلایی

  • ستاره-طلایی_1
  • ستاره-طلایی_2
  • ستاره-طلایی_3
  • ستاره-طلایی_4
  • ستاره-طلایی_5
  • ستاره-طلایی_6
  • ستاره-طلایی_7
  • ستاره-طلایی_8
  • ستاره-طلایی_9

درباره ستاره طلایی

اگر اهل غذاهای ایرانی بخصوص خورشت هایی چون فسنجان و بادمجان هستید و میهمان کاشان، سری به رستوران ستاره طلایی بزنید جایی که می توانید این دست غذاها را در کنار کباب های ایرانی نوش جان کنید. 

  تلفن ستاره طلایی : 5555711 - 5570457

  وب سایت ستاره طلایی : -

  آدرس ستاره طلایی : کاشان، میدان معلم، جنب پاساژ کرمانی


نمایش نقشه - ستاره طلایی


مراکز نزدیک ستاره طلایی

جاذبه های اطراف ستاره طلایی

اقامت گاه های اطراف ستاره طلایی

رستوران های اطراف ستاره طلایی