شما اینجا هستید: اصفهان | کاشان | رستوران خانه نقلی

رستوران خانه نقلی

 • رستوران-خانه-نقلی_1
 • رستوران-خانه-نقلی_2
 • رستوران-خانه-نقلی_3
 • رستوران-خانه-نقلی_4
 • رستوران-خانه-نقلی_5
 • رستوران-خانه-نقلی_6
 • رستوران-خانه-نقلی_7
 • رستوران-خانه-نقلی_8
 • رستوران-خانه-نقلی_9
 • رستوران-خانه-نقلی_10
 • رستوران-خانه-نقلی_11
 • رستوران-خانه-نقلی_12
 • رستوران-خانه-نقلی_13
 • رستوران-خانه-نقلی_14
 • رستوران-خانه-نقلی_15
 • رستوران-خانه-نقلی_16
 • رستوران-خانه-نقلی_17
 • رستوران-خانه-نقلی_18
 • رستوران-خانه-نقلی_19
 • رستوران-خانه-نقلی_20
 • رستوران-خانه-نقلی_21

درباره رستوران خانه نقلی

اگر در کاشان هوس غذای محلی کردید سری به رستوران خانه ی نقلی بزنید، رستورانی که در آن انواع غذاهای محلی از کال جوش، خورش کدوی ترش، کشک بامجان، قیمه ریزه بادمجان گرفته تا اشکنه، آش جو و رشته را می توانید نوش جان کنید.
از تجربه های جالب توجه در این رستوران مشارکت در چیدن سفره است که می تواند تا آماده شدن غذا شما را سرگرم نماید.

  تلفن رستوران خانه نقلی : 55233324 -55239346

  وب سایت رستوران خانه نقلی : -

  آدرس رستوران خانه نقلی : اصفهان، کاشان، خيابان فاضل نراقی، پشت مسجد آقا بزرگ، گذر آب انبار خان، خونه ی نقلی، كاشي20


نمایش نقشه - رستوران خانه نقلی


مراکز نزدیک رستوران خانه نقلی

جاذبه های اطراف رستوران خانه نقلی

اقامت گاه های اطراف رستوران خانه نقلی

رستوران های اطراف رستوران خانه نقلی