کبابی حاجی بیوک

درباره کبابی حاجی بیوک

بطور حتم مسافران اردبیل از شهرت کباب های این استان شنیده اند و مشتاق برای امتحان کردن آنها می باشند. از میان انواع و اقسام کبا ب ها، کباب دنده ی گوسفند که در زبان ترکی به "قابرقا" معروف است پشنهاد ویژه ی کبابی حاجی بیوک می باشد.

  تلفن کبابی حاجی بیوک :

  وب سایت کبابی حاجی بیوک : -

  آدرس کبابی حاجی بیوک : استان اردبیل،اردبیل،خیابان انقلاب،میدان ملت


نمایش نقشه - کبابی حاجی بیوک


مراکز نزدیک کبابی حاجی بیوک

جاذبه های اطراف کبابی حاجی بیوک

اقامت گاه های اطراف کبابی حاجی بیوک

رستوران های اطراف کبابی حاجی بیوک