کاروانسرای لات

  • img_3846
  • img_7386

درباره کاروانسرای لات

اولین نشانه های شهرنشینی در رشت به پیش از میلاد مسیح و به قولی به قوم گیل و دیلم نسبت داده می شود.گفته می شود تا اواسط دوران سلطنت شاه عباس، شهر رشت، منطقه ی کوچکی بوده با بافتی روستایی و چنان که مورخان آورده اند؛ بعد از غلبه ی شاه عباس بر سرزمین گیلان، با وجود موقعیت جغرافیایی و ارتباطی و همچنین قرارگیری در تقاطع راه های قافله رو و البته نزدیکی اش به دریای خزر، باعث شد که این مکان به حکم حکومتی تبدیل به منطقه ای حاکم نشین شود.&برای گردشگرانی گیلانی، بازدید از جاذبه های به جا مانده از آن دوران می تواند جالب و مفرح باشد. یکی از این جاذبه ها کاروانسرای لات است که بین اهالی محل به کاروانسرای شاه عباس مشهور شده.به نظر می رسد کاروانسرای لات به دستور منوچهر خان معتمد الدوله بنا شده و مآمنی بود برای مسافرین و بازرگانان، تا دمی در آن آسوده و خستگی راه را از تن بدر کنند.

  تلفن کاروانسرای لات :

  وب سایت کاروانسرای لات : -

  آدرس کاروانسرای لات : گیلان، 30 کیلومتری جنوب شهر رشت، 4 کیلومتری امامزاده هاشم، روستای گلسرک، کاروانسرای لات


نمایش نقشه - کاروانسرای لاتمراکز نزدیک کاروانسرای لات

جاذبه های اطراف کاروانسرای لات