چشمه آب معدنی سنگرود

درباره چشمه آب معدنی سنگرود

بار دیگر طبیعت شگفتی دیگری آفرید و دو چشمه را در دل خود در نزدیکی هم جای داد اما با آب هایی کاملا متفاوت. در روستای سنگرود دو چشمه به نام های «آب گاز» و «آب کولور» جدا از هم اما بسیار نزدیک به هم وجود دارند که یکی از آن ها  آب گاز دار است و چشمه ی دیگر، چشمه آب کلر است که حوضچه‌ای مثلث شکل دارد. در اطراف چشمه اول " آب گاز" حوضچه هایی است که آب چشمه به واسطه آن از قسمت شمال غربی و از دل کوه خارج می شود.آب این چشمه ها برای مداوای رماتیسم و ناراحتی های استخوانی و همچنین بیماری های پوستی موثر است.

  تلفن چشمه آب معدنی سنگرود :

  وب سایت چشمه آب معدنی سنگرود : -

  آدرس چشمه آب معدنی سنگرود : گیلان، شهرستان رودبار، بخش عمارلو، 20 کیلومتری لوشان، روستای سنگرود


نمایش نقشه - چشمه آب معدنی سنگرودمراکز نزدیک چشمه آب معدنی سنگرود

جاذبه های اطراف چشمه آب معدنی سنگرود