چشمه آبگرم لویه

درباره چشمه آبگرم لویه

شهر رودبار یکی از قطب های گردشگری کشور است. پس اگر برای رفع خستگی مفرط  به این شهر سفر کردید می توانید برای رهایی از بیماری های مفصلی تان سری به چشمه ی آبگرم لویه بزنند.از رودبار دو کیلومتر به سمت شمال که می روید، نام آشنای لویه را بر تابلوهای طی راه خواهید دید.  

  تلفن چشمه آبگرم لویه :

  وب سایت چشمه آبگرم لویه : -

  آدرس چشمه آبگرم لویه : گیلان، شهرستان رودبار، 2 کیلومتری شمال رودبار، روستای لویه


نمایش نقشه - چشمه آبگرم لویهمراکز نزدیک چشمه آبگرم لویه