چشمه‌ آبگرم ماستخور

  • چشمه‌-آبگرم-ماستخور_1
  • چشمه‌-آبگرم-ماستخور_2
  • چشمه‌-آبگرم-ماستخور_3
  • چشمه‌-آبگرم-ماستخور_4

درباره چشمه‌ آبگرم ماستخور

این چشمه در دهکده ی ماست خور , 5 کیلومتری شهر رودبار , در غرب سد منجیل قرار دارد. آب چشمه هنگام خروج از مظهر خود، گرم و جوشان است. اهالی ماستخور و علی آباد سفلا، آب چشمه را به خزینه هایی هدایت و در آن ها حمام می کنند. اهالی معتقدند استحمام در آب گرم این چشمه، بسیاری از بیماری های چشم و بیماری های استخوانی و رماتیسمی را درمان می کند.

  تلفن چشمه‌ آبگرم ماستخور :

  وب سایت چشمه‌ آبگرم ماستخور : -

  آدرس چشمه‌ آبگرم ماستخور : گیلان، شهرستان رودبار، 5 کیلومتری شهر رودبار، روستای ماستخور، چشمه آب گرم ماست خور


نمایش نقشه - چشمه‌ آبگرم ماستخورمراکز نزدیک چشمه‌ آبگرم ماستخور

جاذبه های اطراف چشمه‌ آبگرم ماستخور