وعده گاه عشاق

درباره وعده گاه عشاق

در گشت و گذارتان در بندر انزلی، جایی در قسمت فوقانی بلوار شاهد بنایی خواهید بود که آرامگاه حافظ شیرازی را برایتان تداعی خواهد کرد. این ساختمان به نام “محل ترنم موزیک” شناخته می شود و در سال ۱۳۱۱ ه.ش. توسط شهرداری بندر انزلی و با طراحی مهندسین آلمانی به شکل و شمایل “حافظیه” ساخته شده است. سال ها پیش در این محل، گروه های موزیک ۳۰ نفری و ۳۸ نفری پرورشگاه شهرداری با نظم و ترتیب خاصی همچون نظامیان و با لباس های یک رنگ و زیبا می نواختند. مسیرتان را که ادامه دهید به محل ملاقات و وعده گاه عشاق خواهید رسید. جایی که پله های ساختمان “کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان” ساخته شده، قبلا دو قبر نمادین (قبر خالی) وجود داشت و دو بید مجنون هم در کنار قبرها کاشته بودند. اینجا به نام مقبره های لیلی و مجنون شهرت داشته و محل قرار ملاقات عشاق بوده است.

  تلفن وعده گاه عشاق : 0

  وب سایت وعده گاه عشاق : -

  آدرس وعده گاه عشاق : بندر انزلی، شمال بلوار انزلی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


نمایش نقشه - وعده گاه عشاقمراکز نزدیک وعده گاه عشاق

جاذبه های اطراف وعده گاه عشاق

رستوران های اطراف وعده گاه عشاق