مسیر ییلاقی شالما

 • مسیر-ییلاقی-شالما_1
 • مسیر-ییلاقی-شالما_2
 • مسیر-ییلاقی-شالما_3
 • مسیر-ییلاقی-شالما_4
 • مسیر-ییلاقی-شالما_5
 • مسیر-ییلاقی-شالما_6
 • مسیر-ییلاقی-شالما_7
 • مسیر-ییلاقی-شالما_8
 • مسیر-ییلاقی-شالما_9
 • مسیر-ییلاقی-شالما_10
 • مسیر-ییلاقی-شالما_11
 • مسیر-ییلاقی-شالما_12
 • مسیر-ییلاقی-شالما_13
 • مسیر-ییلاقی-شالما_14
 • مسیر-ییلاقی-شالما_15
 • مسیر-ییلاقی-شالما_16
 • مسیر-ییلاقی-شالما_17
 • مسیر-ییلاقی-شالما_18

درباره مسیر ییلاقی شالما

شالما روستایی ییلاقی در دل طبیعت بکر و سرسبز دهستان طاسکوه است، جایی که ابر آسمان و خاک زمین، دست دوستی به سوی هم دراز کرده و  فضایی بس بکر و دل انگیز را پدید آورده اند. در این روستای کوچک 102 خانوار ساکن می باشند که این خانوارها از  مردمانی مهمان نواز و بس مهربان تشکیل شده اند. آن ها همواره با روی باز از میهمان های ناخوانده و مسافران استقبال می کنند.  مسیر این ییلاق نیز دیدنی ست. راهی ست که از میدان شهدای ماسال آغاز و از گنذر، طاسکو، سیاه مرد و چند روستای دیگر این جلگه ی کوهپایه ای می گذرد و به شالما می رسد.

  تلفن مسیر ییلاقی شالما :

  وب سایت مسیر ییلاقی شالما : -

  آدرس مسیر ییلاقی شالما : شهرستان ماسال، به سمت غرب، دهستان طاسکوه، روستا و منطقه ییلاقی شالما

  زمان بازدید مسیر ییلاقی شالما :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - مسیر ییلاقی شالمامراکز نزدیک مسیر ییلاقی شالما

جاذبه های اطراف مسیر ییلاقی شالما