جاده اسالم به خلخال

 • جاده-اسالم---خلخال_1
 • جاده-اسالم---خلخال_2
 • جاده-اسالم---خلخال_3
 • جاده-اسالم---خلخال_4
 • جاده-اسالم---خلخال_5
 • جاده-اسالم---خلخال_6
 • جاده-اسالم---خلخال_7
 • جاده-اسالم---خلخال_8
 • جاده-اسالم---خلخال_9
 • جاده-اسالم---خلخال_10
 • جاده-اسالم---خلخال_11
 • جاده-اسالم---خلخال_12
 • جاده-اسالم---خلخال_13
 • جاده-اسالم---خلخال_14
 • جاده-اسالم---خلخال_15
 • جاده-اسالم---خلخال_16
 • جاده-اسالم---خلخال_17
 • جاده-اسالم---خلخال_18
 • جاده-اسالم---خلخال_19
 • جاده-اسالم---خلخال_20
 • جاده-اسالم---خلخال_21
 • جاده-اسالم---خلخال_22
 • جاده-اسالم---خلخال_23
 • جاده-اسالم---خلخال_24
 • جاده-اسالم---خلخال_25
 • جاده-اسالم---خلخال_26
 • جاده-اسالم---خلخال_27
 • جاده-اسالم---خلخال_28
 • جاده-اسالم---خلخال_29
 • جاده-اسالم---خلخال_30
 • جاده-اسالم---خلخال_31
 • جاده-اسالم---خلخال_32
 • جاده-اسالم---خلخال_33
 • جاده-اسالم---خلخال_34
 • جاده-اسالم---خلخال_35
 • جاده-اسالم---خلخال_36
 • جاده-اسالم---خلخال_37
 • جاده-اسالم---خلخال_38
 • جاده-اسالم---خلخال_39
 • جاده-اسالم---خلخال_40
 • جاده-اسالم---خلخال_41
 • جاده-اسالم---خلخال_42
 • جاده-اسالم---خلخال_43
 • جاده-اسالم---خلخال_44
 • جاده-اسالم---خلخال_45
 • جاده-اسالم---خلخال_46
 • جاده-اسالم---خلخال_47
 • جاده-اسالم---خلخال_48
 • جاده-اسالم---خلخال_49
 • جاده-اسالم---خلخال_50
 • جاده-اسالم---خلخال_51
 • جاده-اسالم---خلخال_52
 • جاده-اسالم---خلخال_53
 • جاده-اسالم---خلخال_54
 • جاده-اسالم---خلخال_55
 • جاده-اسالم---خلخال_56
 • جاده-اسالم---خلخال_57
 • جاده-اسالم---خلخال_58
 • جاده-اسالم---خلخال_59
 • جاده-اسالم---خلخال_60
 • جاده-اسالم---خلخال_61
 • جاده-اسالم---خلخال_62
 • جاده-اسالم---خلخال_63
 • جاده-اسالم---خلخال_64
 • جاده-اسالم---خلخال_65
 • جاده-اسالم---خلخال_66
 • جاده-اسالم---خلخال_67
 • جاده-اسالم---خلخال_68
 • جاده-اسالم---خلخال_69

درباره جاده اسالم به خلخال

جاده گردشگری خلخال– اسالم که شهر خلخال اردبیل را به اسالم گیلان متصل می کند با اقلیم کوهستانی و ترکیب طبیعت جنگلی ویژه اش با دشت های اطراف، امروزه به یکی از رویایی ترین جاده جنگلی جهان تبدیل شده است...طبیعت بکر و دست نخورده، زیبائی های وحشی جنگلی، زندگی سنتی  بومیان، تولید عسل های ناب و کاملاً طبیعی، در کنار  آبشارهای کوچک و بزرگ، دریاچه ها، و دشت های وسیع پر گل، با گیاهانی بسیار  کمیاب... از جمله ی ویژگی هایی ست که گردشگران در  جاده ای هفتاد کیلومتری، با تمام  وجود از آن ها لذت خواهد برد.گفتنی ست که این جاده به دلیل کوهستانی بودنش حتی در تابستان ها نیز از آب و هوایی سرد و خنک برخوردار است، و البته در اغلب اوقات به ویژه نیمه های دوم سال به دلیل بارش برف و باران های سیل آسا همواره بسته است...این جاده راهی ست به بهشت بکر طبیعت ایران، جاده خلخال– اسالم ،تنها یک جاده جنگلی نیست بلکه با ترکیبی از جنگل و دشت، گلزار و آبشار و دریاچه و دریا؛ زیباترین تصاویر را از جاذبه های خلقت پیش رویتان می گسترد، تا بی هیچ سابقه ای با دیدن؛ " دامنه های سر سبز ، گله های سفید گوسفندان در دور دست‌ها روی تپه ها در کنار کلبه های چوبی روستاییان، و مه که از دل دره ها  سفید پوش رفته تا چکاد قله ها... " ذاتاً  شاعر شوید.علاوه بر جاده آسفالته برای سفر به این جاده خیال انگیز می توانید از راه مالرویی که تنها مورد استفاده اهالی چند روستا و کوهنوردان و طبیعت گردان است، استفاده کنید... راهی با شیب های تند و تیزش، پر است از گردنه ها و دره هایی با درختان تنومند و هزار رنگ جنگلی...در انتهای جاده نرسیده به خلخال آب گرم معروفی به نام "کیوی" وجود دارد که می توانید تنی به آب زده و شبی را در کلبه های اطراف بیاسایید.

  تلفن جاده اسالم به خلخال :

  وب سایت جاده اسالم به خلخال : -

  آدرس جاده اسالم به خلخال : : گیلان، شهرستان تالش، 6 کیلومتری جنوب تالش، جاده اسالم به خلخال


نمایش نقشه - جاده اسالم به خلخالمراکز نزدیک جاده اسالم به خلخال

جاذبه های اطراف جاده اسالم به خلخال