بقعه پیرعلی لاهیجان

 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_1
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_2
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_3
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_4
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_5
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_6
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_7
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_8
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_9
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_10
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_11
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_12
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_13
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_14
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_15
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_16
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_17
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_18
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_19
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_20
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_21
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_22
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_23
 • بقعه-پیرعلی-لاهیجان_24

درباره بقعه پیرعلی لاهیجان

گویند پیرعلی یکی از 5 پیر بزرگ شهر در زمان صفویه بود که مردم ارادت خاصی به وی داشتند. بنای اصلی بقعه از داخل 8 ضلعی است. اما از بیرون تقریبا مربعی است، سقف بقعه نیز گنبدی است و روی آن مثل تمامی بناهای دیگر در لاهیجان سفال پوش است. در کمربند داخل گنبد ابیاتی از هفت بند محتشم کاشانی نوشته شده است که تاریخ تحریر آن سال 1335 ه.ق است. تاریخ تحریر ادبیات روی گنبد نیز سال 1235 ه.ق است که مقارن با اوایل قاجاریه است، اما از زمان ساخت بقعه اطلاع درستی در دست نیست.این بقعه در محله اردوبازار لاهیجان واقع شده است و به همراه تکیه حسینیه و مسجد، یک مجموعه را تشکیل می دادند.

  تلفن بقعه پیرعلی لاهیجان :

  وب سایت بقعه پیرعلی لاهیجان : -

  آدرس بقعه پیرعلی لاهیجان : گیلان، لاهیجان، میدان چهار پادشاه، خیابان سردار جنگل، بقعه و تکیه پیر علی

  زمان بازدید بقعه پیرعلی لاهیجان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بقعه پیرعلی لاهیجانمراکز نزدیک بقعه پیرعلی لاهیجان

جاذبه های اطراف بقعه پیرعلی لاهیجان

رستوران های اطراف بقعه پیرعلی لاهیجان