بقعه میر شمس الدین

 • بقعه-میر-شمس-الدین_1
 • بقعه-میر-شمس-الدین_2
 • بقعه-میر-شمس-الدین_3
 • بقعه-میر-شمس-الدین_4
 • بقعه-میر-شمس-الدین_5
 • بقعه-میر-شمس-الدین_6
 • بقعه-میر-شمس-الدین_7
 • بقعه-میر-شمس-الدین_8
 • بقعه-میر-شمس-الدین_9
 • بقعه-میر-شمس-الدین_10
 • بقعه-میر-شمس-الدین_11
 • بقعه-میر-شمس-الدین_12
 • بقعه-میر-شمس-الدین_13
 • بقعه-میر-شمس-الدین_14
 • بقعه-میر-شمس-الدین_15
 • بقعه-میر-شمس-الدین_16
 • بقعه-میر-شمس-الدین_17
 • بقعه-میر-شمس-الدین_18
 • بقعه-میر-شمس-الدین_19
 • بقعه-میر-شمس-الدین_20
 • بقعه-میر-شمس-الدین_21
 • بقعه-میر-شمس-الدین_22
 • بقعه-میر-شمس-الدین_23
 • بقعه-میر-شمس-الدین_24
 • بقعه-میر-شمس-الدین_25
 • بقعه-میر-شمس-الدین_26
 • بقعه-میر-شمس-الدین_27
 • بقعه-میر-شمس-الدین_28
 • بقعه-میر-شمس-الدین_29
 • بقعه-میر-شمس-الدین_30

درباره بقعه میر شمس الدین

این بقعه در قسمت شمال غربی میدان شهدا، در محله اردو بازار لاهیجان واقع شده است. این بقعه شامل مجموعه ی بقعه، مدخل شرقی و حسینیه است. کاشی کاری دیواره های ایوان و اتاق حرم، پنجره های مشبک رنگارنگ و گوشواره های گچ بری شده، همه یادگارهای دوران قاجارند.اشعار گنبد در سال 1274 هـ . ق نوشته شده و منصوب به شاعری "گلشن" نام است. داخل حرم روبروی قبر، صندقی چوبین و کنده کاری شده با دو کتیبه قرار دارد که نام صاحب قبر یعنی "میر شمس الدین موسوی بن امام موسی الکاظم" و تاریخ اتمام کار صندوق یعنی سال 1018 بر آن حک شده است. به نظر میرسد که یکی از صندوقچه ها مدفن یکی از سادات مرعشی باشد. دور تا دور حاشیه بالای دیوار از داخل و خارج کتیبه هائی از گچ با خط خوش نستعلیق دارد.صندوق های چوبی بقعه دارای کتیبه ای به خط نسخ و نوشته "محمد بن داود کیا" و واقف آن زنی به نام "تی تی سلطان" بوده است. تاریخ صندوق 1017 و 1018 هجری است.

  تلفن بقعه میر شمس الدین :

  وب سایت بقعه میر شمس الدین : -

  آدرس بقعه میر شمس الدین : گیلان، لاهیجان، میدان شهدا، بقعه میر شمس الدین

  زمان بازدید بقعه میر شمس الدین :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بقعه میر شمس الدینمراکز نزدیک بقعه میر شمس الدین

جاذبه های اطراف بقعه میر شمس الدین

رستوران های اطراف بقعه میر شمس الدین