بقعه آقا سید عباس

  • 03516911283260691804
  • 04731068142131137509

درباره بقعه آقا سید عباس

اگر می خواهید در کنار زیارت از امام زادادگان امام موسی کاظم معماری اثاری باقیمانده از دوره قاجار را نظاره گر باشید به بقعه آقا سید عباس سری بزنید. این بقعه که گمان می رود مقبره امام زادگان اسماعیل و عباس از فرزندان امام موسی کاظم باشد در محله قدیمی ساغری سازان شهر رشت قرار گرفته است. بنای ساختمان بقعه قدیمی و تاریخی بوده که در برف سنگین سال 1383 فرو ریخت و پس از آن بازسازی شده اما درب منبت کاری به تاریخ 1246 ه.ق و محراب گچبری و ضریح چوبی مشبک امام زاده مربوط به دوره قاجار می باشد که تاکنون در این بقعه از آن ها نگهداری شده است.

  تلفن بقعه آقا سید عباس : 0

  وب سایت بقعه آقا سید عباس : -

  آدرس بقعه آقا سید عباس : رشت، بلوار مطهری، کوچه بادی الله، محله ساغری سازان، مسجد و بقعه آقا سید عباس


مسیر دسترسی به بقعه آقا سید عباس

این بقعه در محله ساغری سازان رشت قرار دارد و از طریق بلوار مطهری بوسیله ماشین شخصی یا تاکسی می توانید به آن دسترسی داشته باشید.


نمایش نقشه - بقعه آقا سید عباس