بره سر عمارلو

 • بره-سر-عمارلو_1
 • بره-سر-عمارلو_2
 • بره-سر-عمارلو_3
 • بره-سر-عمارلو_4
 • بره-سر-عمارلو_5
 • بره-سر-عمارلو_6
 • بره-سر-عمارلو_7
 • بره-سر-عمارلو_8
 • بره-سر-عمارلو_9
 • بره-سر-عمارلو_10
 • بره-سر-عمارلو_11
 • بره-سر-عمارلو_12
 • بره-سر-عمارلو_13
 • بره-سر-عمارلو_14
 • بره-سر-عمارلو_15
 • بره-سر-عمارلو_16
 • بره-سر-عمارلو_17

درباره بره سر عمارلو

-راههای دسترسی به شهر بره سر:در مسیر دسترسی از جاده رشت به قزوین وحد فاصل شهر رستم آباد وتوتکابن مسیر فرعی از داخل شهر توتکابن به سمت جنوب ادامه می‌یابد که پس از طی مسافتی در حدود ۳۵ کیلومتر در دامنه کوههای البرز وعبور از کنار رودخانه رحمت آباد وشالیزا رهای سرسبز منطقه وچشم اندازهای زیبابه کوه درفک، به منطقه خورگام وشهر بره سرمی رسیم که مهمترین راه دسترسی شهرنیز می‌باشد.سایر راههای دسترسی:مسیر دفراز – پس طالکوه –سیبن - بره سرمسیر جیر نده –داماش- بره سرمسیرسیاهکل –دیلمان –آسیابر –اسطلخ کوه –بره سرمسیر پیر کوه کلیشم – بره سر

  تلفن بره سر عمارلو :

  وب سایت بره سر عمارلو : -

  آدرس بره سر عمارلو : گیلان، شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای بره سر

  زمان بازدید بره سر عمارلو :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بره سر عمارلومراکز نزدیک بره سر عمارلو

جاذبه های اطراف بره سر عمارلو