امام زاده اسحاق

  • امام-زاده-اسحاق_1
  • امام-زاده-اسحاق_2
  • امام-زاده-اسحاق_3

درباره امام زاده اسحاق

امامزاده اسحاق (ع) در محلی ست جنگلی به نام سیاه کوه؛ در 25 کیلومتری جنوب شفت؛ کرامت ها دارد به نقل و حرف اهل اطرافش... مطابق شجره نامه ی موجود در بقعه، این امامزاده، فرزندی از فرزندان امام هفتم شیعیان، امام موسی کاظم (ع) است.اطراف این بقعه، قبرهای قدیمی و جدید بسیاری وجود دارد... گفته اند که آثار سفالی ارزشمندی را در همین محدوده دیده اند که حکایت از سکونت مردمانی در دوره های مختلف تاریخی دارند.

  تلفن امام زاده اسحاق :

  وب سایت امام زاده اسحاق : -

  آدرس امام زاده اسحاق : گیلان، شهرستان شفت، 25 کیلومتری جنوب شفت، سیاه کوه، امامزاده اسحاق

  زمان بازدید امام زاده اسحاق :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - امام زاده اسحاقمراکز نزدیک امام زاده اسحاق

جاذبه های اطراف امام زاده اسحاق