استخر نورماس

  • استخر-نورماس_1

درباره استخر نورماس

درباره ی خواص درمانی این استخر از زبان اهالی روستا نقل و حرف های بسیاری شنیده می شود، اهالی معتقدند هر کس که از دارو و دکتر نا امید شود، با غوطه خوردن در آب این استخر شفا خواهند یافت و به همین دلیل آن را استخر پر خیر و برکت نام نهاده اند.همین محلی ها می گویند که چندی پیش دختر بچه ای شش ساله که تومور مغزی داشته و دکتر برایش شیمی درمانی تجویز کرده بود، پیش از آنکه شروع به شیمی درمانی کند، به واسطه اعتقادی که پدرش به برکت این استخر و آقاسید ذکریا داشته، کودکش را مدتی در این استخر استحمام کرده و در مراجعه بعدی، اثری از تومور مشاهده نمی شود.  برخی از اهالی روستا تعریف می کنند که سال ها پیش مرد چوب بُری چون خانه و کاشانه ای نداشته، در کلبه ی کوچک آقاسید ذکریا استراحت می کرده است. این چوب بر همواره در ضمیر خویش به امامزاده بودن صاحبت آن قبر شک داشته و اعتقادی به برکتش نیز نداشته است. او در یک سحرگاه که برای ادای نماز صبح و وضو گرفتن به کنار استخر مجاور امامزاده می رود، شخص دیگری را در حال وضو می بیند. چوب تراش می پرسد آقا شما این امامزاده را قبول دارید؟ ایشان نیز جواب می دهد: "برکت این آب و استخر همه از نور ماست". چوب بُر ابتدا توجهی به مرد و حرفش نمی کند و مشغول وضو گرفتن می شود اما پس از چند لحظه ناگهان  می بیند که هیچ خبری از آن بنده ی خدا نیست و هرچه دور و اطراف را می گردد اثری از او نمی بیند. چوب تراش موضوع را با اهالی روستا درمیان می گذارد و ریش سفید محل به وی مژده می دهد که او خود امامزاده را زیارت کرده است.واژه ی " نورماس"  هم از همان جمله ای که آن امامزاده به زبان آورده بر استخر نام بردار  می شود.

  تلفن استخر نورماس :

  وب سایت استخر نورماس : -

  آدرس استخر نورماس : گیلان، شهرستان شفت، بخش مرکزی، دهستان جیرده، روستای نورده کلاچ خندان

  زمان بازدید استخر نورماس :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - استخر نورماسمراکز نزدیک استخر نورماس

جاذبه های اطراف استخر نورماس