پارک جنگلی تنگه چهل چای

 • پارک-جنگلی-تنگه-چهل-چای_1
 • پارک-جنگلی-تنگه-چهل-چای_2
 • پارک-جنگلی-تنگه-چهل-چای_3
 • پارک-جنگلی-تنگه-چهل-چای_4
 • پارک-جنگلی-تنگه-چهل-چای_5

درباره پارک جنگلی تنگه چهل چای

حتما برای شما هم پیش آمده که در مسافرت های طولانی ساعاتی در کنار مسیر برای استراحت بایستید. بهترین منظره و مکانی برای استراحت و یا تفریح در منطقه مینودشت که در مسیر تهران- مشهد قرار گرفته است پارک جنگلی تنگه چهل چای می باشد. این پارک جنگلی با داشتن درخت های انبوه و سرسبز و رودخانه های دائمی در دل خود مناظر چشم نوازی را به نمایش گذاشته  و محل مناسبی برای تفریح مسافران فراهم نموده است.

  تلفن پارک جنگلی تنگه چهل چای : -

  وب سایت پارک جنگلی تنگه چهل چای : -

  آدرس پارک جنگلی تنگه چهل چای : گلستان،شهرستان مینو دشت، جنوب شرقی شهرستان مینودشت،تنگه چهل چای

  زمان بازدید پارک جنگلی تنگه چهل چای :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پارک جنگلی تنگه چهل چایمراکز نزدیک پارک جنگلی تنگه چهل چای