شما اینجا هستید: گلستان | گرگان | سد اسکندر

سد اسکندر

 • سد-اسکندر_1
 • سد-اسکندر_2
 • سد-اسکندر_3
 • سد-اسکندر_4
 • سد-اسکندر_5

درباره سد اسکندر

هیچ گاه می دانستید بزرگترین دیوار دفاعی دنیا بعد از دیوار چین و سمیز آلمان، دیوار دفاعی گرگان بوده است. این دیوار که به مار سرخ مشهور است به وسیله امپراتوری اشکانی بنا شده است. علت نامگذاری این دیوار به مار سرخ بدلیل ساخته شدن آن با آجرهای قرمز رنگ است که از آسمان به مانند مار سرخی خفته رویت می شود.با وجود اینکه بسیاری از بخش های دیوار به مرور زمان از بین رفته است اما همچنان شکوه و عظمت سد سکندر از دور قابل مشاهده است.

  تلفن سد اسکندر :

  وب سایت سد اسکندر : -

  آدرس سد اسکندر : گلستان، غرب گنبد کاووس، 10 کیلومتر بعد از فرودگاه گنبد کاووس

  زمان بازدید سد اسکندر :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - سد اسکندرمراکز نزدیک سد اسکندر

جاذبه های اطراف سد اسکندر