شما اینجا هستید: کرمان | کرمان | موزه سنگ گنبد جبلیه

موزه سنگ گنبد جبلیه

 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_1
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_2
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_3
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_4
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_5
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_6
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_7
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_8
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_9
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_10
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_11
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_12
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_13
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_14

درباره موزه سنگ گنبد جبلیه

نقل قول جالبی که درباره ساخت این بنا گفته می شود بیشتر به افسانه می ماند؛ می گویند آنچه مانع از تخریب این بنا پس از قرن ها شده وجود شیر شتر به جای آب در ترکیب مصالح آن بوده است اما ظاهراً این داستان حقیقت نداشته و این شاهکار تاریخی عصر سلجوقی تنها از همان مواد معمول از قبیل سنگ و گچ و آهک ساخته شده است. این گنبد هشت ضلعی که به "گنبد گبری" نیز شهرت دارد تماما از سنگ است. در زیر گنبد هشت ضلعی این بنا، موزه ای از کتیبه های تاریخی قرار دارد که محل نگهداری سنگ قبرها، کتیبه ها و وقفنامه ها است. در اطراف این بنا جنگل کاری شده و درختان سرو و کاج آن جنگلی با نام "جنگل قائم" را تشکیل داده‌اند که می توانید بعد از بازدید از این بنای با شکوه،  در این فضای طبیعی لحظات مطبوعی را تجربه کنید.

  تلفن موزه سنگ گنبد جبلیه : 33122000

  وب سایت موزه سنگ گنبد جبلیه : -

  آدرس موزه سنگ گنبد جبلیه : کرمان، انتهای خیابان شهداء، گنبد جبلیه


نمایش نقشه - موزه سنگ گنبد جبلیهمراکز نزدیک موزه سنگ گنبد جبلیه

جاذبه های اطراف موزه سنگ گنبد جبلیه