پل بیستون

  • پل-بیستون_1
  • پل-بیستون_2

درباره پل بیستون

از جمله پل های قدیمی منطقه بیستون پل قدیمی بیستون را می توان نام برد که تا به امروز بر روی رودخانه دینور آب باقی مانده است و پایه های آن به دوران ساسانی برمی گردد و سایر بخش های آن را به دوره ی صفوی نسبت می دهند.

  تلفن پل بیستون : -

  وب سایت پل بیستون : -

  آدرس پل بیستون : استان کرمانشاه، سی کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه، ضلع شرقی شهر بیستون

  زمان بازدید پل بیستون :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل بیستونمراکز نزدیک پل بیستون

جاذبه های اطراف پل بیستون

اقامت گاه های اطراف پل بیستون

رستوران های اطراف پل بیستون