نقش برجسته آنوبانی نی

درباره نقش برجسته آنوبانی نی

در سال های دور از طریق حجاری بر روی تخته سنگ ها اتفاقات مهم را به تصویر می کشیدند. یکی از این نقش برجسته ها در شهرستان تاریخی سرپل ذهاب واقع شده است که تصویر پادشاه آنوبانی نی را نشان می دهد که الهه نی نی حلقه قدرت را به او هدیه می کند. کتیبه ای نیز به زبان اکدی به معرفی این نقش می پردازد و با توجه به کتیبه، تاریخ نقش را به حدود سال 2200  سال قبل از میلاد مربوط به قوم لولویی نسبت می دهد. آنوبانی‌نی که الههٔ نشاط و عشق از او یاد می‌شود بنام آشوری، ایشتار و در فرهنگ سومری از آن به اینانا یاد می شود. ترجمه کتیبه به این شرح می باشد: آنوبانی‌نی پادشاه توانا، پادشاه لولوبی نقش خود و نقش الهه ایشتار را در کوه باتیر رسم کرده است. آن کس که این نقوش و این لوح را محو کند، به نفرین و لعنت آنو، آنوتروم، بعل، بلیت، رامان، ایشتار، سین و شمش گرفتار و با دو نسل او برباد رواد.

  تلفن نقش برجسته آنوبانی نی : -

  وب سایت نقش برجسته آنوبانی نی : -

  آدرس نقش برجسته آنوبانی نی : استان کرمانشاه،شهر پل سرذهاب،میان کل


نمایش نقشه - نقش برجسته آنوبانی نیمراکز نزدیک نقش برجسته آنوبانی نی

جاذبه های اطراف نقش برجسته آنوبانی نی

اقامت گاه های اطراف نقش برجسته آنوبانی نی