موزه مردم شناسی جوانرود

درباره موزه مردم شناسی جوانرود

برای آشنایی با آداب و رسوم، پوشش و صنایع دستی شهرستان جوانرود می توانید به موزه مردم شناسی جوانرود سری بزنید و از نزدیک شاهد فضای بازار سنتی جوانرود و غذاهای بومی این شهرستان باشید. همچنین در بخش نمایشگاهی عکس هایی از طبیعت و تاریخ شهر به نمایش گذاشته شده است.

  تلفن موزه مردم شناسی جوانرود : 083-6222235

  وب سایت موزه مردم شناسی جوانرود : -

  آدرس موزه مردم شناسی جوانرود : استان کرمانشاه،جوانرود، خیابان امام شافعی، ساختمان سابق شهرداری


نمایش نقشه - موزه مردم شناسی جوانرودمراکز نزدیک موزه مردم شناسی جوانرود

جاذبه های اطراف موزه مردم شناسی جوانرود

اقامت گاه های اطراف موزه مردم شناسی جوانرود