شما اینجا هستید: کرمانشاه | کرمانشاه | بیستون 2

بیستون 2

  • 50018268

درباره بیستون 2

از جمله دیگر آثار نهفته در محوطه تاریخی بیستون نقش برجسته مهراد دوم است که در پایین نقش برجسته داریوش اول در کوه بیستون دیده می شود و از دوران مهرداد دوم به یادگار مانده است. دراین صحنه در برابر مهرداد دوم چهار نفر از ساتراپ های محلی به ترتیب اهمیت و جایگاه در پشت سر هم قرار دارند. نفر اول، «گودرز اول » ساتراپ ساتراپ ها است. نام نفر دوم کاملاً محو شده است. نفر سوم « میترادات » است. لقب او در این کتیبه « پپیس تومینوس » به معنی مورد اعتماد شاه آمده است. در دست وی تصویر « نیکه » ( الهه پیروزی ) دیده می شود که حلقه روبان داری در دست دارد. نفر چهارم « کوفاساتس » نام دارد. این نقش برجسته در حقیقت واگذاری قدرت از طرف مهرداد را به هریک از این بزرگان نشان می دهد. در قسمت شرقی نقش برجسته مهرداد دوم، بر روی همان صخره نقش گودرز دوم اشکانی همراه با کتیبه ای به خط یونانی حجاری شده است. این نقش برجسته، صحنه پیروزی گودرز دوم را بر رقیبش مهرداد نشان می دهد.نقش برجسته ی دیگری که اهالی معتقدند همان سنگ تراش عاشق افسانه ای فرهاد است که از عشق شیرین، کوه را تراشید صفحه ایست در دامنه کوه بیستون. ولی شواهد باستان شناختی نشان می دهد منظور از پرداختن این صفحه نوشتن و نمایاندن یک واقعه تاریخی مهم بوده است.از دیگر نقش برجسته های مهم و دیدنی این منطقه نقش برجسته بلاش می باشد که  در دامنه کوه بیستون و در قسمت شمال شرقی نقش برجسته گودرز حجاری شده است و تصویر بلاش شاه اشکانی را به حالت تمام رخ نشان می دهد.

  تلفن بیستون 2 :

  وب سایت بیستون 2 : -

  آدرس بیستون 2 : استان کرمانشاه، سی کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه


نمایش نقشه - بیستون 2



مراکز نزدیک بیستون 2

جاذبه های اطراف بیستون 2