پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجار

  • پیست-اسکی-بین-المللی-اسکی-نسار-بیجار_1
  • پیست-اسکی-بین-المللی-اسکی-نسار-بیجار_2
  • پیست-اسکی-بین-المللی-اسکی-نسار-بیجار_3
  • پیست-اسکی-بین-المللی-اسکی-نسار-بیجار_4

درباره پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجار

بدون شک دوست داران ورزش آن هم اسکی بازها نمی توانند بی تفاوت از کنار پیست اسکی بین المللی نسار، که قابلیت اسکی سواری روی برف و چمن را دارد، بگذرند. ویژگی جالب توجه این پیست دسترسی آسان به آن می باشد که براحتی می توان با ماشین و یا پای پیاده از داخل شهر به این مکان ورزشی رسید.

  تلفن پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجار : -

  وب سایت پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجار : -

  آدرس پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجار : کردستان،بیجار، خیابان طالقانی، شهرک مهدیه، واقع در ضلع جنوب غربی بیجار


نمایش نقشه - پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجارمراکز نزدیک پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجار

جاذبه های اطراف پیست اسکی بین المللی اسکی نسار بیجار