مراسم پیرشالیار

  • مراسم-پیرشالیار_1
  • مراسم-پیرشالیار_2
  • مراسم-پیرشالیار_3
  • مراسم-پیرشالیار_4
  • مراسم-پیرشالیار_5
  • مراسم-پیرشالیار_6

درباره مراسم پیرشالیار

اگر در اواسط زمستان به روستای اورامان تخت سری بزنید مراسم آیینی پیرشالیار را نظاره گر خواهید بود. این جشن یکی از جشن های رایج با حکایتی شنیدنی است که هرساله 45 روز بعد از شروع فصل زمستان در آخرین چهارشنبه و پنجشنبه منتهی به نیمه بهمن در این روستای پلکانی برگزار می شود. این مراسم که قدمتی هزارساله دارد، سالگرد ازدواج پیری افسانه ای به نام "شالیار" است که ریشه در اسطوره ها و اعتقادات قدیم مردم این روستا دارد.محلی ها معتقدند که روزگارانی بسیار دور، حاکم شهر بخارا که دختری کرولال داشت و حکیمان شهر از مداوای او عاجز شده اند، در تمام شهر اعلام می کند که هر کس او را شفا دهد به همسری دختر حاکم برگزیده خواهد شد. در این زمان آوازه پیرشالیار که کرامات عجیبی داشت به گوش حاکم می رسد و دستور می دهد تا دخترش را برای شفا نزد او به اورامان ببرند. وقتی که سواران حاکم به نزدیکی روستای اورامان می رسند دختر پادشاه شنوایی خود را بدست می آورد و زمانیکه به خانه پیرشالیار نزدیک می شوند دخترک شروع به صحبت می کند. پادشاه دختر خود را به عقد پیرشالیار در می آورد و مردم جشن عروسی بزرگی برای آنها برپا می کنند. قربانی کردن گاو گوسفند، دف نوازی، رقص های محلی عرفانی و پخش خوراکی ها و نذرهای محلی ها از دیدنی های این مراسم جذاب است.

  تلفن مراسم پیرشالیار : -

  وب سایت مراسم پیرشالیار : -

  آدرس مراسم پیرشالیار : کردستان،شهرستان سروآباد،از توابع بخش اورامان


نمایش نقشه - مراسم پیرشالیارمراکز نزدیک مراسم پیرشالیار

جاذبه های اطراف مراسم پیرشالیار

اقامت گاه های اطراف مراسم پیرشالیار