قرآن تاریخی نگل

  • قرآن-تاريخي--نگل-_1
  • قرآن-تاريخي--نگل-_2
  • قرآن-تاريخي--نگل-_3
  • قرآن-تاريخي--نگل-_4
  • قرآن-تاريخي--نگل-_5

درباره قرآن تاریخی نگل

برای بازدید از اشیاء تاریخی حتما نباید در موزه ها به دنبالشان باشید. آثاری هستند که توسط مردم بومی آن منطقه محافظت می شوند. یکی از این نوع اشیاء تاریخی قرآن خطی نگل می باشد که در داخل مسجد روستایی به همین نام نگهداری می شود و مردم بنا بر اعتقادات قدیمی در حل مشکلات خود به آن پناه می آورند و قسم دروغ به آن را گناهی بزرگ می دانند.بنا به باورهای مردم این روستا، قران نگل یکی از چهار قرآن خطی است که در زمان خلیفه سوم  "عثمان بن عفان" نوشته شده و به چهار اقلیم دنیا فرستاده شده است. چگونگی انتقال این قرآن به روستای نگل روشن نیست، اما با توجه به گفته‌ها و حکایات عامه، این قرآن در دوران صفویه از دل خاک بیرون آورده شد و از آن زمان در مسجد قدیمی روستا به‌‌ منظور زیارت اهالی منطقه نگهداری می‌شود.

  تلفن قرآن تاریخی نگل : -

  وب سایت قرآن تاریخی نگل : -

  آدرس قرآن تاریخی نگل : استان کردستان، شهر سنندج، كیلومتری غرب سنندج در مسیر جاده سنندج – مریوان ،روستای نگل


نمایش نقشه - قرآن تاریخی نگلمراکز نزدیک قرآن تاریخی نگل

جاذبه های اطراف قرآن تاریخی نگل

اقامت گاه های اطراف قرآن تاریخی نگل