شما اینجا هستید: کردستان | سنندج | عمارت مشیر دیوان

عمارت مشیر دیوان

  • عمارت-مشیر-دیوان_1
  • عمارت-مشیر-دیوان_2
  • عمارت-مشیر-دیوان_3
  • عمارت-مشیر-دیوان_4
  • عمارت-مشیر-دیوان_5
  • عمارت-مشیر-دیوان_6

درباره عمارت مشیر دیوان

از دیگر بناهای تاریخی سنندج، عمارت مشیر دیوان است که از بناهای بنام دوره قاجار به شمار می رود. این عمارت با شیوه و اسلوب معماری ایران توسط " میرزا یوسف مشیر دیوان" مشاور و جانشین حاکم منطقه به نام" میرزا رضای وزیر کردستانی" ساخته شد. عمارت هفت حیاط دارد که هر یک از آنها دارای آب نمایی جداگانه با طرح متفاوت و در عین حال مرتبط با دیگرآب نماها است. سر درب ورودی این عمارت از زیبایی های معماری آن محسوب می شود که آن را "سر درب جلوخانی" می گویند و به شکل نیم هشتی است.حمام عمارت مشیر دیوان نیز به لحاظ ارزش معماری از بخش های قابل توجه بناست که در حیاط اندرونی عمارت واقع شده است.

  تلفن عمارت مشیر دیوان :

  وب سایت عمارت مشیر دیوان : -

  آدرس عمارت مشیر دیوان : کردستان،سنندج، محله سرتپوله،خیابان شهدا، کوچه مشیر


نمایش نقشه - عمارت مشیر دیوانمراکز نزدیک عمارت مشیر دیوان

جاذبه های اطراف عمارت مشیر دیوان

رستوران های اطراف عمارت مشیر دیوان

مراکز خرید اطراف عمارت مشیر دیوان