تپه زیویه (گنکه سوراخ)

  • تپه-زیویه-(گنکه-سوراخ)_1
  • تپه-زیویه-(گنکه-سوراخ)_2

درباره تپه زیویه (گنکه سوراخ)

تصور کنید در بالای تپه ای مرتفع در سالیان بسیار دور، یعنی زمان اقوام مانایی زندگی در جریان بوده است. در قلعه ای که آتش تقریبا آن را از بین برده است. تپه زیویه با قدمتی کهن چشم انداز زیبایی دارد و علاوه بر معماری بدلیل کشف آثار با ارزش از مکان های شاخص تاریخی محسوب می شود.

  تلفن تپه زیویه (گنکه سوراخ) : -

  وب سایت تپه زیویه (گنکه سوراخ) : -

  آدرس تپه زیویه (گنکه سوراخ) : کردستان،در 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سقز و در شمال دهکده ای به همین نام


نمایش نقشه - تپه زیویه (گنکه سوراخ)مراکز نزدیک تپه زیویه (گنکه سوراخ)

جاذبه های اطراف تپه زیویه (گنکه سوراخ)