بازار تاریخی سنندج

  • بازار-تاریخی-سنندج_1
  • بازار-تاریخی-سنندج_2
  • بازار-تاریخی-سنندج_3
  • بازار-تاریخی-سنندج_4
  • بازار-تاریخی-سنندج_5
  • بازار-تاریخی-سنندج_6

درباره بازار تاریخی سنندج

بازار تاریخی سنندج که اثری باقی مانده از دوران صفوی می باشد در مرکز شهر سنندج واقع شده است. نکته قابل توجهی که این بازار را از سایر بازارهای ایرانی متمایز می کند نحوه ی شکل گیری و ساخت آن می باشد. نقشه ی بازار سنندج ما را به یاد میدان نقش جهان اصفهان میندازد که به شکل مستطیلی بزرگ احداث شده است؛ که در میان این مستطیل سراهای مختلفی قرار گرفته‌ است. با احداث خیابان انقلاب بازار سنندج به دو بخش مجزا تقسیم شده‌است و اکنون بخشی از آن را " آصف" و بخشی را "سنندجی" می‌نامند. بازار سنندج با پشت سر گذاشتن سالیان دراز همچنان زنده است و اهل خرید را به سوی خود جلب می کند.

  تلفن بازار تاریخی سنندج :

  وب سایت بازار تاریخی سنندج : -

  آدرس بازار تاریخی سنندج : سنندج ، مرکز شهر ، دو طرف خیابان انقلاب ( بهارمست ، سیروس سابق)


نمایش نقشه - بازار تاریخی سنندجمراکز نزدیک بازار تاریخی سنندج

جاذبه های اطراف بازار تاریخی سنندج

رستوران های اطراف بازار تاریخی سنندج

مراکز خرید اطراف بازار تاریخی سنندج