همنشینی با ایلات و عشایر

  • همنشینی-با-ایلات-و-عشایر-_1
  • همنشینی-با-ایلات-و-عشایر-_2
  • همنشینی-با-ایلات-و-عشایر-_3
  • همنشینی-با-ایلات-و-عشایر-_4
  • همنشینی-با-ایلات-و-عشایر-_5
  • همنشینی-با-ایلات-و-عشایر-_6

درباره همنشینی با ایلات و عشایر

اگر می خواهید شبی را در سیاه چادرهای عشایر به صبح برسانید و روزتان را با کره و پنیر محلی آغاز کنید به روستای شیخ علیخان بروید؛ جایی که در آن می توانید روزی را با ایلات و عشایر سپری کرده و تجربه ای متفاوت در روزمرگی های زندگی مدرن برای خود رقم بزنید. از اوایل بهار تا مهر ماه فرصتی است برای همنشینی با ایلات و عشایر روستای شیخ علیخان.

  تلفن همنشینی با ایلات و عشایر : -

  وب سایت همنشینی با ایلات و عشایر : -

  آدرس همنشینی با ایلات و عشایر : استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان کوهرنگ،روستای شیخعلیخان


نمایش نقشه - همنشینی با ایلات و عشایرمراکز نزدیک همنشینی با ایلات و عشایر

جاذبه های اطراف همنشینی با ایلات و عشایر