آبشار شیخعلیخان

  • آبشار--شیخعلیخان_1
  • آبشار--شیخعلیخان_2
  • آبشار--شیخعلیخان_3
  • آبشار--شیخعلیخان_4
  • آبشار--شیخعلیخان_5
  • آبشار--شیخعلیخان_6

درباره آبشار شیخعلیخان

برای دوست  داران طبیعت گردی سفر به  شهرستان کوهرنگ که دارای جاذبه های طبیعی زیبا و منحصر به فردی می باشد پیشنهاد می شود. آبشار شیخ علی خان یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی این منطقه می باشد که در نزدیکی روستایی با همین نام قرار دارد. آب این آبشار که از میان تنگه ای با شیب زیاد جاری است نسیم خنکی را  به همراه دارد. در ماه های مناسب سال می توانید لاله های واژگون را نیز در دامنه های اطراف آبشار ببینید.آبشار شیخ علی خان شهرستان کوهرنگ در فصل زمستان نیزدیدنی است؛ چرا که قندیل های زیبایی در میان انبوهی از برف داخل آبشار قابل مشاهده است.

  تلفن آبشار شیخعلیخان : -

  وب سایت آبشار شیخعلیخان : -

  آدرس آبشار شیخعلیخان : استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان کوهرنگ،روستای شیخعلیخان


نمایش نقشه - آبشار شیخعلیخانمراکز نزدیک آبشار شیخعلیخان

جاذبه های اطراف آبشار شیخعلیخان