شما اینجا هستید: همدان | همدان | گنجنامه

گنجنامه

 • گنجنامه_1
 • گنجنامه_2
 • گنجنامه_3
 • گنجنامه_4
 • گنجنامه_5
 • گنجنامه_6
 • گنجنامه_7
 • گنجنامه_8
 • گنجنامه_9
 • گنجنامه_10
 • گنجنامه_11
 • گنجنامه_12
 • گنجنامه_13
 • گنجنامه_14
 • گنجنامه_15
 • گنجنامه_16
 • گنجنامه_17
 • گنجنامه_18
 • گنجنامه_19
 • گنجنامه_20

درباره گنجنامه

تا پیش از کشف متون گنجنامه توسط اوژن فلاندن و پاسگال کست، گمان می رفت این نوشته های اسرار آمیز نقشه راهی برای دست یابی به گنج هایی پنهانی در دل کوه باشد؛ به همین دلیل این کتیبه ها از سال های دور نام گنج نامه را با خود یدک می کشدند.پس از بازگشایی رمز این کتیبه ها نوشته هایی به سه زبان پاسی باستانی، ایلامی و بابلی با متون یکسان  با محتوی زیر نمودار گشت با این تفاوت که در یکی نام داریوش و دیگری خشایار شاه ذکر شده است:خدای بزرگ است اهورامزدا که این سرزمین را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، یگانه شاه از میان شاهان بسیار و یگانه فرمانروا از میان فرمانرویان بسیار. من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای با ملت های بسیار، شاه این سرزمین بزرگ دوردست پهناور، پسر ویشتاسب هخامنشی.در کنار این کتیبه ها آبشار با شکوه گنجنامه و تپه زیبای عباس آباد در دامنه کوه الوند قرار گرفته اند که با اندکی کوه پیمایی سبک از لابه لای سنگ ها می توانید خود را به بالای آبشار برسانید و نمایی دیدنی از مجموعه گنجنامه و همدان را زیر پای خود داشته باشید.  گفتنی است این آبشار در زمستان و زمان یخبندان یکی از مناطق یخ نوردی شهر می باشد.

  تلفن گنجنامه :

  وب سایت گنجنامه : -

  آدرس گنجنامه : استان همدان، 5 کیلومتری غرب همدان، انتهای دره عباس آباد،مجموعه فرهنگی گنجنامه


نمایش نقشه - گنجنامهمراکز نزدیک گنجنامه

جاذبه های اطراف گنجنامه