موزه تاریخ طبیعی همدان

 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_1
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_2
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_3
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_4
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_5
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_6
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_7
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_8
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_9
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_10
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_11
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_12
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_13
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_14
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_15
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_16
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_17
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_18
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_19
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_20
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_21
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_22

درباره موزه تاریخ طبیعی همدان

موزه تاریخ طبیعی همدان که شاید بتوان آن را غنی ترین موزه ایران در نوع خود دانست، در سه بخش مجزا نمونه های بیشماری را در خود جای داده است که کشف برخی از این نمونه ها مانند پنج گونه ماهی جدید از خلیج فارس و چند نمونه فسیل، منحصر به این موزه بوده و از برتری های آن محسوب می شود. سالن شماره 1 شامل نگاره های سنگی کشف شده از مناطق مختلف ایران و همچنین حدود 300 مورد صحنه سازی از حیات وحش ایران می باشد که در معرض دید عموم قرار گرفته است. سالن شماره 2 به آبزیان اختصاص دارد که بخشی از آن شامل آکواریوم هایی است که ماهیان آب شیرین در آنها نگهداری می شوند و در بخش دوم نمونه های کمیاب و نفیسی از انواع آبزیان، خزندگان و پستانداران به شکل تاکسیدرمی نگداری می شوند؛ و در سالن شماره 3 مجموعه ای از نمونه های کانی، فسیلی و سنگهای رسوبی به جای مانده از ادوار مختلف زمین شناسی ایران، جمع آوری شده است.

  تلفن موزه تاریخ طبیعی همدان : 4221055

  وب سایت موزه تاریخ طبیعی همدان : -

  آدرس موزه تاریخ طبیعی همدان : استان همدان، همدان،انتهای چهارباغ آزادگان، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا


نمایش نقشه - موزه تاریخ طبیعی همدانمراکز نزدیک موزه تاریخ طبیعی همدان

جاذبه های اطراف موزه تاریخ طبیعی همدان

رستوران های اطراف موزه تاریخ طبیعی همدان