شهر زیرزمینی سامن

درباره شهر زیرزمینی سامن

چندی پیش در کاوش های باستان شناسی محوطه ای زیرزمینی کشف شد که بصورت دستکند ساخته شده بود. در این شهر زیرزمینی که احتمال می رود به دوره پیش از اشکانی تعلق داشته باشد تعدادی اسکلت انسان به همراه هدایا یافت شد، اسکلت هایی که بصورت چمباتمه ای تدفین شده بودند. این نوع تدفین، تدفینی است که در دوره اشکانیان رواج داشته است. اما چیزی که شاید بیشتر جلب توجه نماید معماری این فضاهاست که بیشتر شبیه فضاهایی برای انجام مراسم مذهبی و احتمالا میترائیسم بوده است. اگر این احتمال درست باشد این را مفهوم را می رساند که انجام اینگونه مراسم در آن زمان بصورت پنهانی و زیرزمینی صورت می پذیرفته است.بازدید از این شهر زیرزمینی را در برنامه سفر خود جای دهید و این فضای رازآلود را از نزدیک ببینید.

  تلفن شهر زیرزمینی سامن : -

  وب سایت شهر زیرزمینی سامن : -

  آدرس شهر زیرزمینی سامن : شهر سامن در 15 کیلومتری ملایر در استان همدان قرار دارد.


نمایش نقشه - شهر زیرزمینی سامنمراکز نزدیک شهر زیرزمینی سامن

جاذبه های اطراف شهر زیرزمینی سامن